Trang web http://shopnuochoachinhhang.com này được sở hữu và sử dụng bởi Công Ty TNHH In Đại Ấn

Bằng việc truy cập vào trang web của chúng tôi, quý khách được mặc định đã đồng ý với những điều khoản và
điều kiện sử dụng của chúng tôi theo pháp luật. Nếu quý khách không đồng ý với bất cứ điều nào trong những
điều khoản sau, xin vui lòng không sử dụng trang web này và ngừng truy cập ngay lập tức. Quý khách có thể tiếp
tục khi đã đồng ý với những điều khoản này.

Công Ty TNHH In Đại Ấn có quyền thay đổi những điều khoản sử dụng này khi đã thận trọng xem xét. Việc sử dụng trang
web này của quý khách sau những thay đổi đó đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng thuận với những thay đổi
về điều khoản sử dụng. Mọi sự tham khảo trong trang web này với Các điều khoản sử dụng có nghĩa rằng những
điều khoản và điều kiện sử dụng này luôn được sửa đổi, bổ sung và đưa lên trang web. Vì vậy quý khách cần
đọc kỹ trang này cẩn thận mỗi khi vào trang web.

Chúng tôi không đảm bảo cho việc đăng nhập luôn suôn sẻ hoặc hoạt động của trang web sẽ không bị gián
đoạn.

Bản quyền của nội dung và các tài liệu trên trang web này toàn bộ thuộc quyền sở hữu của Công Ty TNHH In Đại Ấn. Mặc dù vậy bản quyền
của một số nội dung và tài liệu đưa vào trang web này có thể được sở hữu bởi các bên thứ ba và thông tin này
sẽ được đính kèm để làm rõ.

Không có phần nào của nội dung hoặc tài liệu trên trang web này có thể được sao chép, đăng ký, bán, xuất bản,
chuyển đổi, thay đổi, được trưng bày công cộng, phát sóng (bao gồm việc lưu trữ bằng bất cứ hình thức nào
trong các thiết bị điện tử ngoài mục đích được cho phép trong đây) mà không có sự cho phép bằng văn bản của
MMIA. Quý khách có thể xem trang web này và nội dung của trang web bằng trình duyệt và sao chép bằng một
văn bản điện tử hoặc in ra một phần của trang web vì mục đích cá nhân như lưu trữ thông tin, nghiên cứu.

Công Ty TNHH In Đại Ấn hỗ trợ và khuyến khích việc giao lưu trên mạng phù hợp. Công Ty TNHH In Đại Ấn có thể cung cấp các
đường dẫn đến những bên/nhà cung cấp khác để hỗ trợ thông tin. Bất cứ đường dẫn nào bởi người dùng thuộc
bên thứ ba đến trang web của Công Ty TNHH In Đại Ấn cần được dẫn với nội dung bao gồm tên trang chủ và chuyển khách
thăm trực tiếp đến trang chủ của chúng tôi. Công Ty TNHH In Đại Ấn yêu cầu thông tin của trang web này không xuất hiện
trong trang web của những bên khác, hoặc đi cùng với bất cứ thông tin nào của bên thứ ba mà có thể dẫn đến
việc hiểu lầm thông tin về việc sát nhập hoặc liên kết hoặc tán thành của trang web của bên thứ ba.

Cảnh báo

Người dùng nhận thức và đồng ý rằng tất cả những thông tin trên trang web này được cung cấp nguyên trạng

Công Ty TNHH In Đại Ấn đã có những cố gắng hợp lý để đảm bảo rằng thông tin và tài liệu đưa lên trang web này là chính
xác tại thời điểm đưa lên. Mặc dù vậy, Công Ty TNHH In Đại Ấn không đảm bảo và không chịu trách nhiệm hoặc trách
nhiệm pháp lý cho sự chính xác hoặc hoàn tất của thông tin và tài liệu cung cấp ở đây vì bất cứ mục đích gì.
Người dùng không nên đặt sự tín nhiệm hoàn toàn lên các thông tin hoặc tài liệu cung cấp ở đây; Thay vào đó,
người dùng nên tự kiểm tra tính chính xác và hoàn tất của thông tin và/hoặc tài liệu này với các nhà chức trách,
các tổ chức công nghiệp hoặc các tổ chức khác.

Người dùng ý thức và chấp nhận rằng Công Ty TNHH In Đại Ấn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý dưới
bất cứ hình thức nào đối với bất cứ hệ quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất lợi nhuận, gián đoạn
kinh doanh, mất mát thông tin) có thể xảy cho người dùng khi sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc không dùng
được, bất cứ tài liệu hoặc nội dung nào trên trang web này, mặc dù Công Ty TNHH In Đại Ấn đã được cảnh báo về những
mất mát có thể xảy ra trước; và không cá nhân nào có thể tự hành động khi có tổn thương cá nhân hoặc tổn hại
tài sản xảy ra, dù xảy ra dưới bất cứ hình thức nào, sẽ được chấp nhận như một kết quả để tham khảo, tín nhiệm
sau này, bất cứ thông tin nào được bao gồm, hoặc rút trích, từ trang web này, cho dù không chú ý hay thế nào
khác.

Trang web này có thể chưa những đường dẫn đến những trang web WWW khác hoặc các nguồn được vận hành
bởi những bên khác ngoài Công Ty TNHH In Đại Ấn. Những đường dẫn này được cung cấp như là một dịch vụ tiện ích cho
những người dùng khác của trang web này. Vì Công Ty TNHH In Đại Ấn không kiểm soát những trang web và nguồn khác
này, người dùng cần ý thức và đồng ý rằng Công Ty TNHH In Đại Ấn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý
cho bất cứ nội dung hoặc tài liệu nào trên những trang web hoặc nguồn đó. Khi cung cấp những đường dẫn này,
Công Ty TNHH In Đại Ấn, dù với bất cứ hình thức nào, cũng không tán thành những trang mạng được dẫn tới hoặc những
nguồn tương tự. Người dùng nhận thức và đồng ý rằng Công Ty TNHH In Đại Ấn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách
nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất cứ tổn thất nào gây ra bởi hoặc được cho là bởi người dùng, khi
kết nối với những thông tin hoặc tài liệu trên các trang mạng hoặc nguồn tham khảo đó.

Công Ty TNHH In Đại Ấn luôn có quyền thay đổi, lúc này hay lúc khác, một phần hoặc toàn bộ các Điều Khoản Sử Dụng khi
thích hợp và cần thiết.

CN Hồ Chí Minh: 427 Phan Văn Trị, P1, Gò Vấp
09 4949 1535
CN Dĩ An Bình Dương: 128 Nguyễn An Ninh
09 4949 1737
CH Biên Hòa Đồng Nai: 802 Phạm Văn Thuận
09 4949 1517
Dịch vụ Trang Trí Tiệc Tận Nơi
0949015035